Det er tre hovedkategorier medlemskap i Norsk Tollerforbund

  • Ordinært medlemskap: for de som er ansatt i Tolletaten - da velger du innmeldingskjema for ordinært medlemskap (pris pr måned)
  • Fordelsmedlemskap: for pensjonister og de som har sluttet i Tolletaten - da velger du innmeldingskjema for fordelsmedlemskap (pris pr år)
  • Studentmedlemskap: for de som studerer tollfaget ved universitetet (gratis medlemskap)
Medlemstype Pris
Ordinært medlemskap i Norsk Tollerforbund 515,00 Til Innmelding
Fordelsmedlemskap i Norsk Tollerforbund 500,00 Til Innmelding
Studentmedlemskap i Norsk Tollerforbund 0,00 Til Innmelding