Det er tre hovedkategorier medlemskap i Norsk Tollerforbund

  • Ordinært medlemskap: for de som er ansatt i Tolletaten - da velger du innmeldingskjema for ordinært medlemskap (pris pr måned)
  • Fordelsmedlemskap: for pensjonister og de som har sluttet i Tolletaten - da velger du innmeldingskjema for fordelsmedlemskap (pris pr år)
  • Studentmedlemskap: for de som studerer tollfaget ved universitetet (gratis medlemskap)
Ordinært medlemskap i Norsk Tollerforbund
Pris: 515

Fordelsmedlemskap i Norsk Tollerforbund
Pris: 500

Studentmedlemskap i Norsk Tollerforbund
Pris: 0